پکیج روانشناسان (Psychology Package)

بدون امتیاز 0 رای
4,000,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ پکیج زبان برای روانشناسان مجموعه جذاب است در حوزه روانشناسی که با…
0
4,000,000 تومان

پکیج رسانه (Media Package)

بدون امتیاز 0 رای
4,000,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ پکیج زبان برای رسانه بسته ای جذاب و هیجان انگیز است با…
0
4,000,000 تومان

پکیج مهندسان (Engineers’ Package)

بدون امتیاز 0 رای
4,000,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ پکیج زبان برای مهندسان که شامل ۱۰ ساعت آموزش تخصصی برای مهندسین…
0
4,000,000 تومان