موثر و مطمئن

24 بسته اختصاصی
142 دانشجو آکادمی
6 سطح زبان انگلیسی
240 ساعت آموزش

دوره های پرطرفدار

آموزش
بدون امتیاز 0 رای
4,000,000 تومان
14
4,000,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
4,000,000 تومان
4
4,000,000 تومان
86
4,000,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
4,000,000 تومان
4
4,000,000 تومان
4
6,000,000 تومان

نظر برخی از دانشجویان

نظرات دانشجویان دوره های آقای دکتر منظور